Masthead header

Archiwa Tagów: fotograf wesele strzelce kraj.

Marta + Wojtek | Września | Poland

Bombay Bicycle Club

Ahh… co to za para! :) Szaleńcza, nieprzewidywalna, pełna ciepła, życzliwości i humoru! :) Tak! Ale słów powinno być tu więcej do opisania tej pary :)

Poznaliśmy się w ich dniu ślubu, ale najpierw to ja poznałam mamę Marty, która podbiegła do mnie pod kościołem wyściskała, wycałowała, a już nie wspomnę o tym, że z daleka poznała, mimo, że wcześniej nie znała! Mama cud! Córka ma to po niej :D

Niesamowite kontakty zostają na zawsze :) i mam nadzieję, że nasz się nigdy nie urwie, a Marta i Wojtek nadal będą mi poprawiać humor sms’ami z życia wziętymi! :) naprawdę uwielbiam ich! Tzn, chciałam powiedzieć: Marta i Wojtek, uwielbiam Was!! :D

 

Ahh … what a couple! :) The mad, unpredictable, full of warmth, kindness and humor! :) Yes! But I should have more words to describe this couple :)

We met at their wedding day, but first I met Martha’s mother, who ran up to me at the church, hugged, kissed, and not to mention the fact that from afar she recognised me, even though she didn’t know before! Mom miracle! Daughter takes after her: D

Amazing contacts are forever :) and I hope that we will never tear off, and Marta and Wojtek will continue to improve my mood with funny messages! :) I really love them! I mean, I wanted to say: Marta and Wojtek, I love you! : D


 

Music by Bombay Bicycle Club

Jesteś genialna! zdjęcia ekstra, albumy piękne. Wszystko super gustowne. szachuje Cie na swój ślub.

Dominika + Jacek | Pre wedding

Arctic Monkeys

Moje piękne przydomowe tereny, tzw moje przydomowe studio, czyli las za domem :) Cudowny! Skrywa wiele pięknych i zaskakujących miejsc…

Początek sezonu, koc, chłód wymieszany z ciepłem nadchodzącej wiosny. Żyć nie umierać!

Pozdrawiam Was ciepło Kochani!

 

My beautiful backyard area, so called my backyard studio, or just forest behind the house :) Wonderful! Hides many beautiful and surprising places… 

The beginning of the season, blanket, cold mixed with the warmth of the coming spring. Live not die!

I greet you with warmth Dear!

Music by Arctic Monkeys