Masthead header

Archiwa Tagów: humanist ceremony

Ben Howard – Old Pine

Nie wiem od czego zacząć opisując to wydarzenie…

Moja historia z Roni i Robem sięga pamięcią daleko. Bardzo daleko! Poznaliśmy się w Anglii w 2008 roku :) później były małe odwiedziny, wielkie historie opowiedziane, teorie wysnute, opinie podzielone :) Z Roni i Robem mogłabym nocami rozmawiać o ideach, pomysłach, zdrowym trybie życia, roślinach, podróżach czasoprzestrzennych. Bije od nich tak niesamowita energia, że przyciąga Cię do nich, chcesz z nimi spędzać czas mimo, że dzieli nas jakieś 1500km :)

Później spłynęły wieści z zagranicy, że Roni i Rob biorą ślub w rodzinnym domu Roni, w Polsce. I nawet sekundy nie wątpiłam, że będę z nimi w tym dniu, będę mogła patrzeć na piękno ich miłości. Zapakowałam mnie i mojego Macieja do auta i ruszyliśmy w drogę. Zajechaliśmy do Gołaszyna koło północy, gdzie noc wydawała się niemal dniem, przy intensywności piorunów błyskających na niebie. Dom pachniał duszną, lipcową, gorącą nocą, a przy blaskach świec było słychać komary… Od rana krzątanina. Szykowanie miejsca ślubu, przystrajanie kwiatami, gdakanie kur, psy merdają ogonem. Siostra zaplata Roni dobieranego, później wszystkie kobiety domu malują się, przyozdabiają Pannę Młodą. Gdzieś w pokoju obok, Pan Młody zakłada tradycyjny kilt. I zaczyna się…! Cudowna ceremonia humanistyczna. W ogrodzie za domem! Najpiękniejszy plenerowy ślub jaki kiedykolwiek widziałam! Wzruszenie i wielka radość cisną się na usta! Symboliczne świeczki, wypicie wina i mleka, i w końcu przysięga, taka prawdziwa, od serca.

Po tym wszystkim świętowania nie było końca… Nie sposób opisać słowami ogromu radości krążącej dookoła…

“Kam… ja po prostu nie mam słów… nie wiem jak i czy kiedykolwiek będziemy się w stanie odwdzięczyć… te zdjęcia mają tyle emocji, tyle uchwyciłaś wspaniałych chwil… Kochamy Cię i dziękujęmy z całych serc!”

Moi Kochani! To ja dziękuję Wam…

 

I don’t know where to begin describing this story…

My story of Roni and Rob dating back quite far. We met in England in 2008 :) Later we had small gatherings, told great stories, drawn from theories, opinions split :) With Roni and Rob nights I could talk about ideas, inspirations, healthy living , plants, space- travel . Incredible energy that draws you to them shines through their smiles , you want to spend time with them even though it’s some 1500km between us :)

Later news came from abroad that Roni and Rob are getting married in Roni’s family house, in Poland. Straigh away I knew I would be with them on this day , where I can look at the beauty of their love. I packed me and my Maciej into the car and hit the road . We reached Gołaszyn after midnight , where night seemed almost like a day, the intensity of the lightning flashing in the sky. House was warm from, it was July , hot night, and even the gleams of candles could hear the mosquitoes… Slow rush from the morning. Preparing the wedding , decorating with flowers, clucking chickens, dogs wag his tail. Roni’s sister making a braid, all women in the house preparing themselves for the ceremony . Somewhere in the next room , Groom is putting on his traditional kilt. And everything begins … ! Wonderful humanist ceremony. In the garden behind the house! Emotions and joy overflowing space around us! Symbolic candles, wine and milk, and finally the vow, so real, straight from the hearts.

Celebration was on! Words can not describe the enormity of joy circulating around…

” Kam… I just have no words… I don’t know if we ever will be able to repay you … these pictures are so full of emotions, you captured so many great moments… We love you and thank you with all our hearts! “

My Lovely Friends! It’s me who says thank you…

plebiscyt bridelle wyróżnienie specjalne laureat bristyle najpiękniejszy plenerowy ślub kamila piech

ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 001ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 001aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 002ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 003ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 004ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 005ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 007ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 007aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 008ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 009ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 009aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 009bślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 009cślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 009dślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 009eślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 010ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 010bślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 013ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 013aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 014ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 016ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 017ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 018ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 019ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 020ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 021ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 022ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 023ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 024ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 024aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 024bślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 024cślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 026ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 026aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 026bślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 026cślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 026dślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 028ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 029ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 030ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 031ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 032ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 033ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 034ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 035ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 036ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 036aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 036bślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 037ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 038ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 039ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 040ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 041ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 042ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 043ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 044ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 045ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 046ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 047ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 048ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 049ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 050ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 051ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 052ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 053ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 054ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 055ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 056ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 057ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 057aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 058ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 059ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 060ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 061ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 062ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 063ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 064ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 065ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 066ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 067ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 068ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 068aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 069ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 070ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 071ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 072ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 073ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 074ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 075ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 076ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 077ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 078ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 079ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 080ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 081ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 082ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 083ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 084ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 085ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 086ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 087ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 088ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 089ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 090ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 091ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 092ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 093ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 094ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 095ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 096ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 097ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 098ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 099ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 100ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 101ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 102ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 103ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 104ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 105ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 106ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 107ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 108ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 109ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 110ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 111ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 112ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 113ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 114ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 115ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 116ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 116aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 116aaślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 117ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 117aślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 117bślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 118ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 119ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 120ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 121ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 122ślub humanistyczny fotografia ślubna wedding photography zdjęcia ślubne warszawa berlin scotland kamila piech professional 123

Music by Ben Howard – Robs favourite…

  • Karolina

    o jacie..niesamowite ~ gdzie są takie miejsca i tacy ludzie?! piękne!! jestem zachwycona !! <3ReplyCancel

  • Ładnie opowiedziana zdjęciami historia :) Miło się ogląda.ReplyCancel

  • Alutka

    Kamila, nawet nie wiesz jak się wzruszyłam oglądając te zdjęcia. Tyle w nich emocji, ach! :) Gratuluję ogromnego talentu!ReplyCancel

  • Marta

    Cudownie … poczułam … zupełnie jak bym tam była <3ReplyCancel